متقاضی گرامی !
از طریق این صفحه شما می توانید فهرستی از دفاتر اسناد رسمی شهر خود را که ظرفیت ثبت سند آنها به اتمام نرسیده ، مشاهده نمایید . لطفا پس از انتخاب استان و شهر مورد نظر ، کد امنیتی را نیز درج نموده و نسبت به جستجوی دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایید. در صورت خوانا نبودن کد امنیتی بر روی تصویر کد کلیک کنید.

استان :
شهر :
کد امنیتی :

در شهر انتخاب شده دفترخانه دارای سهمیه ثبت سند یافت نشد